PraktykiPWSW w Przemyślu

18 stycznia 2021

Zarządzenie ws. realizacji praktyk zawodowych w roku akademickim 2020/2021 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19


Zarządzenie nr PWSW-SEK-021/6/21 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie realizacji praktyk zawodowych na kierunkach studiów prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu w roku akademickim 2020/2021 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zarządzenie nr PWSW-SEK-021/6/21