PraktykiPWSW w Przemyślu

12 stycznia 2021

Zarządzenie ws. realizacji praktyk zawodowych i zajęć praktycznych w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania niektórych podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19


Zarządzenie nr PWSW-SEK-021/28/20 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu ws. realizacji praktyk zawodowych i zajęć praktycznych na kierunkach studiów prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu w roku akademickim 2019/2020 w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania niektórych podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

PWSW-SEK-021/28/20