PraktykiPWSW w Przemyślu

18 stycznia 2021

Zarządzenie ws. hospitacji praktyk zawodowych


Zarządzenie nr PWSW-SEK-021/5/21 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu z dnia 14stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 22/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia hospitacji praktyk zawodowych na kierunkach kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu

Zarządzenie nr PWSW-SEK-021/5/21