PraktykiPWSW w Przemyślu

31 marca 2021

Zarządzenie w sprawie zawieszenia wykonania Uchwały nr 110/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu z dnia 21 października 2019 r. w sprawie warunków zaliczenia doświadczenia zawodowego na poczet praktyki zawodowej dla studentów rozpoczynających kształcenie w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu od roku akademickiego 2019/2020


Zarządzenie nr PWSWSEK021/36/21 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zawieszenia wykonania Uchwały nr 110/2019 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu z dnia 21 października 2019 r. w sprawie warunków zaliczenia doświadczenia zawodowego na poczet praktyki zawodowej dla studentów rozpoczynających kształcenie w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu od roku akademickiego 2019/2020.

PWSW-SEK-021-36-21