PraktykiPWSW w Przemyślu

10 marca 2021

Zarządzenie w sprawie uchylenia Zarządzenia nr PWSW-SEK-021/6/21


Zarządzenie nr PWSW-SEK-021/24/21 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu z dnia 1 marca 2020 r. uchylenia Zarządzenia nr PWSW-SEK-021/6/21 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu z dnia 18 stycznia 2020 r. w sprawie realizacji praktyk zawodowych na kierunkach studiów prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu w roku akademickim 2020/2021 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Zarządzenie nr PWSW-SEK-021/24/21