PraktykiPWSW w Przemyślu

15 grudnia 2021

Zarządzenie Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu w sprawie zmiany Zarządzenia nr PWSW-SEK-021/100/21 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu z dnia 17 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu


Zarządzenie nr Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu
z dnia 26 października 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr PWSW-SEK-021/100/21 Rektora Państwowej
Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu z dnia 17 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu

PWSW-SEK-021/122/21