PraktykiPWSW w Przemyślu

Program Praktyk Zawodowych w PWSZ

 

W okresie od listopada 2017 r. do października 2019 r. PWSW w Przemyślu uczestniczyła w realizacji projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – Oś III Szkolnictwo Wyższe dla gospodarki i rozwoju, pn. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”. Informacje na temat programu znajdują się w zakładce „Informacje o projekcie”.