PraktykiPWSW w Przemyślu

INŻYNIERIA TRANSPORTU I LOGISTYKI

Praktyka zawodowa – obowiązujące dokumenty

 

Dla studentów którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2018/2019 lub wcześniej

 

I. Przed rozpoczęciem praktyki:
1. Wyrażenie zgody Instytucji przyjmującej na odbycie praktyki przez studenta (SKIEROWANIE) wypełnione w instytucji/jednostce, w której odbędzie się praktyka,
2. OŚWIADCZENIE wypełnione przez studenta
3. UBEZPIECZENIE NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) na cały okres praktyki.

Dokumenty należy przedłożyć opiekunowi praktyki na kierunku w terminie poprzedzającym rozpoczęcie praktyki i umożliwiającym przygotowanie umowy o organizację praktyk studenckich.

Praktykę należy rozpocząć po odebraniu przygotowanej umowy.

Umowę można odebrać w Dziale Nauczania – Pałac Lubomirskich, p. 21
w poniedziałki w godzinach 12:00-15:00
lub
czwartki w godzinach 8:00-11:00.

II. W trakcie praktyki:
1.
Sprawozdanie z przebiegu praktyki zawodowej DZIENNICZEK PRAKTYK

III. Po zakończeniu praktyki:
1. ZAŚWIADCZENIE Instytucji przyjmującej o odbyciu praktyki zawodowej studenta wraz z oceną studenta wypełnione w instytucji/jednostce, w której odbędzie się praktyka,
2. DECYZJA O ZALICZENIU PRAKTYKI
druk

Wypełnione dokumenty należy złożyć opiekunowi praktyki na kierunku.

Praktyka realizowana bez wymaganych dokumentów nie zostanie zaliczona.