PraktykiPWSW w Przemyślu

HISTORIA

 

 

Praktyka zawodowa – obowiązujące dokumenty

REGULAMIN PRAKTYK HISTORIA

I. Przed rozpoczęciem praktyki:
1. OŚWIADCZENIE ws. PRZYJĘCIA STUDENTA NA PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ wypełnione w instytucji/jednostce, w której odbędzie się praktyka,
2. OŚWIADCZENIE O BRAKU ZAJĘĆ wypełnione przez studenta.
3. UBEZPIECZENIE NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) na cały okres praktyki.
4. INDYWIDUALNY PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ semestr III 
INDYWIDUALNY PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ semestr IV
INDYWIDUALNY PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ semestr V Turystyka międzynarodowa
INDYWIDUALNY PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ semestr V Militarna turystyka kulturowa
INDYWIDUALNY PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ semestr VI Turystyka międzynarodowa
INDYWIDUALNY PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ semestr VI Militarna turystyka kulturowa

Dokumenty należy przedłożyć opiekunowi praktyk na kierunku w terminie poprzedzającym rozpoczęcie praktyki i umożliwiającym przygotowanie umowy o organizację praktyk studenckich.

Praktykę należy rozpocząć po odebraniu przygotowanej UMOWY oraz KARTY PRAKTYKI.

Umowę i Kartę praktyki można odebrać w Dziale Nauczania – Pałac Lubomirskich, p. 21
w poniedziałki w godzinach 12:00-15:00
lub
czwartki w godzinach 8:00-11:00.

II. Po zakończeniu praktyki:
1. SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU PRAKTYKI ZAWODOWEJ (DZIENNIK PRAKTYKI) wypełnione przez studenta.
2. KARTA PRAKTYKI uzupełniona w jednostce/instytucji, w której odbyła się praktyka.

Wypełnione dokumenty należy złożyć opiekunowi praktyki na kierunku po zakończeniu praktyki.
Praktyka realizowana bez wymaganych dokumentów nie zostanie zaliczona.