PraktykiPWSW w Przemyślu

Dokumenty do pobrania

Praktyka zawodowa – obowiązujące dokumenty

Dla studentów którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2018/2019 lub wcześniej

I. Przed rozpoczęciem praktyki:
1. SKIEROWANIE wypełnione w instytucji/jednostce, w której odbędzie się praktyka,
2. OŚWIADCZENIE wypełnione przez studenta
3. UBEZPIECZENIE NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) na cały okres praktyki.

Dokumenty należy przedłożyć opiekunowi praktyki na kierunku w terminie poprzedzającym rozpoczęcie praktyki i umożliwiającym przygotowanie umowy o organizację praktyk studenckich.

Praktykę należy rozpocząć po odebraniu przygotowanej umowy.

Umowę można odebrać w Dziale Nauczania – Płac Lubomirskich, p. 21
w poniedziałki w godzinach 12:00-15:00
lub
czwartki w godzinach 8:00-11:00.

II. W trakcie praktyki:
1.
DZIENNICZEK PRAKTYK

III. Po zakończeniu praktyki:
1. ZAŚWIADCZENIE wypełnione w instytucji/jednostce, w której odbędzie się praktyka,
2. DECYZJA O ZALICZENIU PRAKTYKI
druk

Wypełnione dokumenty należy złożyć opiekunowi praktyki na kierunku.

Praktyka realizowana bez wymaganych dokumentów nie zostanie zaliczona.

Praktyka zawodowa – obowiązujące dokumenty

Dla studentów którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2019/2020 lub później

Regulamin praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu

I. Przed rozpoczęciem praktyki:
1. Oświadczenie instytucji w sprawie przyjęcia studenta na praktykę zawodową  wypełnione w instytucji/jednostce, w której odbędzie się praktyka,
2. Oświadczenie o brak kolizji pomiędzy praktyką a zajęciami dydaktycznymi  wypełnione przez studenta.
3. UBEZPIECZENIE NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) na cały okres praktyki.
4. Indywidualny program praktyki zawodowej przygotowane przez zakładowego opiekuna praktyki.

Dokumenty należy przedłożyć opiekunowi praktyki na kierunku w terminie poprzedzającym rozpoczęcie praktyki i umożliwiającym przygotowanie umowy o organizację praktyk studenckich.

Praktykę należy rozpocząć po odebraniu przygotowanej UMOWY oraz KARTY PRAKTYKI.

Umowę i Kartę praktyki można odebrać w Dziale Nauczania – Płac Lubomirskich, p. 21
w poniedziałki w godzinach 12:00-15:00
lub
czwartki w godzinach 8:00-11:00.

II. Po zakończeniu praktyki:
1. Sprawozdanie studenta z realizacji praktyki zawodowej, dziennik praktyk wypełnione przez studenta.
2. KARTA PRAKTYKI uzupełniona w jednostce/instytucji, w której odbyła się praktyka.

Wypełnione dokumenty należy złożyć opiekunowi praktyki na kierunku po zakończeniu praktyki.
Praktyka realizowana bez wymaganych dokumentów nie zostanie zaliczona.