Referat praktykPWSW w Przemyślu

Praktyki zawodowe

Praktyka zawodowa – obowiązujące dokumenty

Dla studentów którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2019/2020 lub później

 

Kierunek: Architektura wnętrz

 

REGULAMIN PRAKTYK

I. Przed rozpoczęciem praktyki:
1. OŚWIADCZENIE ws. PRZYJĘCIA STUDENTA NA PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ wypełnione w instytucji/jednostce, w której odbędzie się praktyka,
2. OŚWIADCZENIE O BRAKU ZAJĘĆ wypełnione przez studenta.
3. UBEZPIECZENIE NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) na cały okres praktyki.
4. HARMONOGRAM I PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ przygotowane przez zakładowego opiekuna praktyki.

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie w terminie poprzedzającym rozpoczęcie praktyki
i umożliwiającym przygotowanie umowy o organizację praktyk studenckich.

Praktykę należy rozpocząć po odebraniu z sekretariatu przygotowanej UMOWY oraz KARTY PRAKTYKI.

II. Po zakończeniu praktyki:
1. SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU PRAKTYKI ZAWODOWEJ (DZIENNIK PRAKTYKI) wypełnione przez studenta.
2. KARTA PRAKTYKI uzupełniona w jednostce/instytucji, w której odbyła się praktyka.

Wypełnione dokumenty należy złożyć w sekretariacie po zakończeniu praktyki.
Praktyka realizowana bez wymaganych dokumentów nie zostanie zaliczona.

 

 

Kierunek: Projektowanie graficzne, studia I stopnia

 

REGULAMIN PRAKTYK

I. Przed rozpoczęciem praktyki:
1. OŚWIADCZENIE ws. PRZYJĘCIA STUDENTA NA PRAKTYKĘ ZAWODOWĄ wypełnione w instytucji/jednostce, w której odbędzie się praktyka,
2. OŚWIADCZENIE O BRAKU ZAJĘĆ wypełnione przez studenta.
3. UBEZPIECZENIE NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) na cały okres praktyki.
4. HARMONOGRAM I PROGRAM PRAKTYKI ZAWODOWEJ przygotowane przez zakładowego opiekuna praktyki.

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie w terminie poprzedzającym rozpoczęcie praktyki
i umożliwiającym przygotowanie umowy o organizację praktyk studenckich.

Praktykę należy rozpocząć po odebraniu z sekretariatu przygotowanej UMOWY oraz KARTY PRAKTYKI.

II. Po zakończeniu praktyki:
1. SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU PRAKTYKI ZAWODOWEJ (DZIENNIK PRAKTYKI) wypełnione przez studenta.
2. KARTA PRAKTYKI uzupełniona w jednostce/instytucji, w której odbyła się praktyka.

Wypełnione dokumenty należy złożyć w sekretariacie po zakończeniu praktyki.
Praktyka realizowana bez wymaganych dokumentów nie zostanie zaliczona.

 

 

 

Praktyka zawodowa – obowiązujące dokumenty

Dla studentów którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2018/2019 lub wcześniej

 

I. Przed rozpoczęciem praktyki:
1. SKIEROWANIE wypełnione w instytucji/jednostce, w której odbędzie się praktyka,
2. OŚWIADCZENIE wypełnione przez studenta
3. UBEZPIECZENIE NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) na cały okres praktyki.

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie w terminie poprzedzającym rozpoczęcie praktyki
i umożliwiającym przygotowanie umowy o organizację praktyk studenckich.

Praktykę należy rozpocząć po odebraniu z sekretariatu przygotowanej umowy

 

II. W trakcie praktyki:
1.
DZIENNICZEK PRAKTYK

 

III. Po zakończeniu praktyki:
1. ZAŚWIADCZENIE wypełnione w instytucji/jednostce, w której odbędzie się praktyka,
2. DECYZJA O ZALICZENIU PRAKTYKI
druk

Wypełnione dokumenty należy złożyć w sekretariacie po zakończeniu praktyki.

 

Praktyka realizowana bez wymaganych dokumentów nie zostanie zaliczona.