Referat praktykPWSW w Przemyślu

Praktyki zawodowe

Praktyka zawodowa – obowiązujące dokumenty

 

I. Przed rozpoczęciem praktyki:
1. SKIEROWANIE wypełnione w instytucji/jednostce, w której odbędzie się praktyka,
2. OŚWIADCZENIE wypełnione przez studenta
3. UBEZPIECZENIE NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) na cały okres praktyki.

Dokumenty należy złożyć w sekretariacie w terminie poprzedzającym rozpoczęcie praktyki
i umożliwiającym przygotowanie umowy o organizację praktyk studenckich.

Praktykę należy rozpocząć po odebraniu z sekretariatu przygotowanej umowy

 

II. W trakcie praktyki:
1.
DZIENNICZEK PRAKTYK

 

III. Po zakończeniu praktyki:
1. ZAŚWIADCZENIE wypełnione w instytucji/jednostce, w której odbędzie się praktyka,
2. DECYZJA O ZALICZENIU PRAKTYKI
druk

Wypełnione dokumenty należy złożyć w sekretariacie po zakończeniu praktyki.

 

Praktyka realizowana bez wymaganych dokumentów nie zostanie zaliczona.