Referat praktykPWSW w Przemyślu

21 listopada 2018

LISTY RANKINGOWE – Nabór uzupełniający partnerów do Programu praktyk zawodowych


Listy rankingowe zakładów pracy, które nadesłały zgłoszenia w odpowiedzi na ogłoszenie z 24 października 2018 r. o naborze partnerów do współpracy przy realizacji projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym  pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”. Poniżej publikujemy osobne listy dla każdego kierunku studiów.

Lista-rankingowa 2-STOSUNKI-MIĘDZYNARODOWE- pdf

Lista rankingowa 2 INŻYNIERIA TRANSPORTU I LOGISTYKI

Lista rankingowa 2 BEZPIECZEŃSTWO I PRODUKCJA ŻYWNOŚCI

Lista rankingowa 2 FILOLOGIA ANGIELSKA

Lista rankingowa 2 FILOLOGIA POLSKA

Lista rankingowa 2 HISTORIA

Lista rankingowa 2 SOCJOLOGIA

Lista rankingowa 2 MECHATRONIKA