PraktykiPWSW w Przemyślu

29 grudnia 2021

Harmonogram praktyk – rok akademicki 2021/2022


 

 

 

 

 

Harmonogram praktyk – rok akademicki 2021/2022

 

Instytut Kierunek, rok studiów Semestr zimowy  Semestr letni
Instytut Humanistyczno – Atrystyczny architektura wnętrz, rok 1   180 godzin
architektura wnętrz, rok 2   300 godzin
architektura wnętrz, rok 3   330 godzin
filologia angielska, rok 2   400 godzin
filologia angielska, rok 3   480 godzin 
historia, rok 2 240 godzin 160 godzin
historia, rok 3 80 godzin 480 godzin 
projektowanie graficzne I st., rok 1   120 godzin
projektowanie graficzne I st., rok 2 120 godzin (praktyka projektowa) 100 godzin (praktyka projektowa),
200 godzin 
projektowanie graficzne I st., rok 3 150 godzin (praktyka projektowa) 150 godzin (praktyka projektowa)
projektowanie graficzne II st., rok 1   180 godzin
projektowanie graficzne II st., rok 2 90 godzin (praktyka projektowa) 120 godzin
Instytut Nauk Technicznych bezpieczeństwo i produkcja żywności, rok 2   320 godzin 
bezpieczeństwo i produkcja żywności, rok 3   330 godzin
bezpieczeństwo i produkcja żywności, rok 4 180 godzin  
inteligentne technologie II st., rok 1 160 godzin 320 godzin 
inżynieria produkcji kosmetyków i suplementów, rok 3 320 godzin 320 godzin 
inżynieria transportu i logistyki, rok 4   480 godzin 
mechatronika, rok 3 320 godzin 320 godzin 
Instytut Nauk Społecznych
i Ochrony Zdrowia
bezpieczeństwo transgraniczne, rok 2 160 godzin 160 godzin
bezpieczeństwo transgraniczne, rok 3 160 godzin 480 godzin 
socjologia, rok 3 360 godzin 360 godzin
stosunki międzynarodowe, rok 1   240 godzin
stosunki międzynarodowe, rok 3 120 godzin 120 godzin
stosunki transgraniczne II st., rok 2   480 godzin