PraktykiPWSW w Przemyślu

18 stycznia 2021

Zarządzenie ws. realizacji praktyk zawodowych w roku akademickim 2020/2021 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie nr PWSW-SEK-021/6/21 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie realizacji praktyk zawodowych na kierunkach studiów prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu w roku akademickim 2020/2021 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zarządzenie nr PWSW-SEK-021/6/21

18 stycznia 2021

Zarządzenie ws. hospitacji praktyk zawodowych

Zarządzenie nr PWSW-SEK-021/5/21 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu z dnia 14stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 22/2018 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie przeprowadzenia hospitacji praktyk zawodowych na kierunkach kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu Zarządzenie nr PWSW-SEK-021/5/21

12 stycznia 2021

Zarządzenie ws. realizacji praktyk zawodowych i zajęć praktycznych w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania niektórych podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie nr PWSW-SEK-021/28/20 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu ws. realizacji praktyk zawodowych i zajęć praktycznych na kierunkach studiów prowadzonych w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu w roku akademickim 2019/2020 w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania niektórych podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 PWSW-SEK-021/28/20