PraktykiPWSW w Przemyślu

Najnowsze aktualności

31 grudnia 2021

Praktyka – przewodnik

                  KIEDY NALEŻY ZREALIZOWAĆ PRAKTYKĘ Praktyka powinna zostać zrealizowana przed końcem semestru, w którym została przewidziana w programie studiów.   JAKI WYMIAR GODZIN PRAKTYKI POWINIEN ZOSTAĆ ZREALIZOWANY Wymiar godzin praktyki dla poszczególnych semestrów w obrębie cyklu kształcenia określa program studiów. Został on podany także w regulaminie praktyk… Czytaj więcej »

29 grudnia 2021

Harmonogram praktyk – rok akademicki 2021/2022

          Harmonogram praktyk – rok akademicki 2021/2022   Instytut Kierunek, rok studiów Semestr zimowy  Semestr letni Instytut Humanistyczno – Atrystyczny architektura wnętrz, rok 1   180 godzin architektura wnętrz, rok 2   300 godzin architektura wnętrz, rok 3   330 godzin filologia angielska, rok 2   400 godzin filologia angielska, rok… Czytaj więcej »

15 grudnia 2021

Zarządzenie Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu w sprawie zmiany Zarządzenia nr PWSW-SEK-021/100/21 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu z dnia 17 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu

Zarządzenie nr Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyśluz dnia 26 października 2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr PWSW-SEK-021/100/21 Rektora PaństwowejWyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu z dnia 17 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu PWSW-SEK-021/122/21